Bor:Predlozi za izmenu i dopunu Plana generalne regulacije do 30. novembra

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor obaviće se u u prostorijama Odeljenja za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Bor, IV sprat, u periodu od 1. novembra do 30. novembra 2021. godine, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00 časova.
Izmenom postojećeg prostornog plana grada Bora, između ostalog, stvaraju se uslovi za izgradnju fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u gradu i naselju Bor 2, zatim za izgradnju novih stambenih objekata za koje je predviđen prostor iznad Gimnazije „Bora Stanković“, istočni i jugoistočni deo Novog gradskog centra i prostor između naselja Bor 2 i državnog puta. Predviđena je i mogućnost proširenja parking prostora u gradu, kao i izgradnja Šoping mola pored Sportskog centra, na prostoru sadašnjeg stadiona „Rudar“.
Javna prezentacija biće održana 10. novembra u Odeljenju za urbanizam, a nakon javne rasprave i eventualnog unošenja predloga izmena koje daju građani, ovaj plan mogao bi da se nađe pred odbornicima Skupštine grada do kraja godine.
Zainteresovana lica mogu tokom javnog uvida da izvrše uvid u Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije gradskog naselja Bor, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Odeljenju za urbanizam građevinske, komunalne, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Bor, preko pisarnice ovog organa, putem pošte, zaključno sa 30.11.2021. godine,objavljeno je na sajtu grada Bora.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar