Danas je u sali Skupštine grada održana 6. sednica Gradskog veća grada Zaječara

Većnici su nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sednice, dali saglasnost na Nacrt Odluke o izmeni Statuta Grada Zaječara.Na sednici Gradskog veća usvojeno je Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar za 2020. godinu, Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020.godinu Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Timok-održavanje“ Zaječar za 2020.godinu.Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu.Na sednici je jednoglasno usvojen i Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća “Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar za 2020.godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća “Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar za 2020.godinu, Nacrt Rešenja o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2020.godinu kao i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar.Gradski većnici su na današnjoj sednici dali saglasnost i na Nacrt Rešenja o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“ Zaječar- u likvidaciji za 2020.godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2020. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2020. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu, kao i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu.Na 6.sednici Gradskoj veća usvojen je i Nacrt Rešenja o određivanju mrtvozornika grada Zaječara, kao i Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine.Većnici su dali zeleno svetlo i na Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara (u naselju „Кraljevica“ C-1), objavljeno je na sajtu grada Zaječara.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar