Dnevni red sednice Skupštine grada Zaječara

Na 6. sednici Skupštine grada Zaječara odbornici će odlučivati o : Pretresu Predloga Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Zaječara, Pretresu Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Zaječara,Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite životne sredine na teritoriji Grada Zaječara za period od 2022. do 2030. godine. Na dnevnom redu su I Pretres Predloga Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara, Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar; Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju organizacionih jedinica Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar, kao i usaglašavanju sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja; Odluke o radnom vremenu organizacionih jednica Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar.Pretres Predloga:a) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća“ZAJEČAR“ Zaječar za 2022. godinu;b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalno-stambenog preduzeća“Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu.

Odbornici će na sednici u četvrtak razmatrati Predloge rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu, Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2022. Godinu,Predlo Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ljuba Nešić“ u Zaječaru;Pretres Predloga za razrešenje predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za administrativna pitanja; Izbor predsednika, zamenika predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine grada Zaječara. Početak sednice je u 9 sati.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar