I u Kladovu više novca za svako novorođeno dete

Opština Kladovo, donela je odluku da se iznos za prvo I drugo dete poveća na

50 000 dinara, dok će roditelji za treće I svako naredno novorođeno dete dobijati jednokratnu novčanu nočanu pomoć u iznosu od 100 000 dinara. Ove odluke primenjivaće se od 2022.godine.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar