Кontakt centar JKSP“ Zaječar“ 0800 119 809

Кontakt centar Javnog komunalno – stambenog preduzeća “ Zaječar“ , 24 sata dnevno, evidentira prijave kvarova i reklamacija i pruža informacije koje se tiču izvoženja smeća i daljinskog grejanja. Broj kol centra je 0800 119 809 a pozivi su besplatni, objavljeno je na sajtu JKSP“Zaječar“.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar