Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembar, obeležava se od 1992. godine, kada je Generalna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana. Cilj obeležavanja je da se i osobama s invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kome žive.

 

https://fondacijaiskorak.rs/initiatives/details/22/Novogodi%C5%A1nji%20paketi%C4%87i%20za%20decu%20obolelu%20od%20cerebralne%20paralize

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar