Novak Đoković Fondacija i The Human Safety Net otvorili senzornu sobu u ŠOSO „Jelena Majstorović“ u Zaječaru

Foto: Dalibor Danilović

Novak Đoković Fondacija je u Zaječaru – kroz veliko partnerstvo sa The Human Safety Net i Generali osiguranjem Srbija ,otvorila prvu multisenzornu sobu u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“ za decu sa smetnjama u razvoju i autizmom. Sredstva za ovaj izuzetno važan vid podrške u njihovom odrastanju prikupljana su tokom globalnog humanitarnog izazova koji su u okviru svoje The Human Safety Net inicijative organizovali zaposleni u Generali Osiguranju Srbija u koordinaciji sa Novak Đoković Fondacijom, dok je kompanija Generali Osiguranje Srbija, prepoznavši značaj senzornih soba, izdvojila dodatna sredstva kako bi se opremile ukupno tri senzorne sobe.
Multisenzorne sobe su posebno opremljene prostorije koje se koriste prilikom tretmana senzorne integracije za decu sa smetnjama u razvoju – u kojima ona istražuju, razvijaju čula i opuštaju se. Ova vrsta tretmana je izuzetno važna u radu sa decom jer potpomaže stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa – i omogućava im da razviju senzorne veštine koje će im biti potrebne za život. Stimulišuća i smirujuća atmosfera utiče na poboljšanje koordinacije, unapređuje sposobnosti komunikacije, deluje relaksirajuće na decu koja su stalno u pokretu i usmerava pažnju dece sa senzornim smetnjama.
Do kraja godine je planirano otvaranje još dve multisenzorne sobe od strane istih partnera, i to u Dnevnom boravku za osobe sa smetnjama u razvoju u Kovačici, kao i u vrtiću „Maslačak“ u Sjenici.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar