NSZ na LinkedIn poslovnoj mreži

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost i korisnike svojih
usluga da je registrovala zvaničan nalog na poslovnoj mreži LinkedIn, imajući u vidu potrebu za pristupom izvorima informacija o poslovnim trendovima kompanija, kao I o slobodnim poslovima.Cilj učešća na poslovnoj mreži LinkedIn je obezbeđivanje dodatne vidljivoti I dostupnosti usluga Nacionalne službe za zapošljavanje korisnicima njenih usluga-nezaposlenima, poslodavcima i socijalnim partnerima, kao i efikasnije umrežavanje i interakcija sa relevatnim akterima.
Svi zainteresovani mogu da pristupe nalogu Nacionalne službe za zapošljavanje putem linka https://www.linkedin.com/company/80403266.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar