Počeo javni uvid u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije, u ime gradova Zaječar i Bor i Opština Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac,obaveštava javnost o  izrađenom nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmene i dopune Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac.

Obaveštava se javnost da je Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu izradio nacrt Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmene i dopune Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac.Javni uvid u sadržinu Izveštaja može se izvršiti na sajtu Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije https://www.raris.org/index.php/javni-uvid-u-izvestajtokom 30 dana počev od dana obaveštavanja, najkasnije do 18. jula 2021. godine. Tokom trajanja javnog uvida zainteresovana javnost može pismeno dostaviti mišljenje o nacrtu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmene i dopune Regionalnog plana upravljanja otpadom za gradZaječar i opštine Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac, na adresu: Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije -RARIS, Trg oslobođenja 1, 19000 Zaječar ili putem mejla office@raris.org

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar