Prijave poslodavaca za model dualnog obrazovanja još sedam dana

Zainteresovani poslodavci koji žele da se uključe u model dualnog obrazovanja za narednu školsku godinu, prijave mogu podneti najkasnije do 30.novembra 2021. godine. Poslodavci se prijavljuju putem specijalizovanog veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ na kojem kreiraju profil kompanije i na jednostavan način, u tri koraka, podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja.

Od sledeće, školske 2022/2023. godine, u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se naći i 9 novih obrazovnih profila: elektrotehničar telekomunikacija, rukovalac poljoprivredne mehanizacije, kulinarski tehničar, hotelsko-restoraterski tehničar, turistički-tehničar, vodoinstalater, tehničar industrijske robotike, galanterista i izrađivač hemijskih proizvoda.

Prilikom prijavljivanja, poslodavci podnose Izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i Zahtev za akreditaciju. Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci dostavljaju najkasnije do 15. decembra, elektronskim putem na mejl: obrazovanje@pks.rs ili na adresu Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd.

Sve prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju biće objedinjene u Plan potreba privrede, koji PКS zvaničnim putem dostavlja Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Кonačnu odluku o strukturi upisa i odobrenim dualnim profilima doneće MPNTR objavljivanjem Кonkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem marta 2022. godine.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar