Produžuje se izvođenje radova na rekonstrukciji rasvete u tunelu „Strmen“

Produžuje se izvođenje radova na rekonstrukciji rasvete u tunelu „Strmen“ na državnom putu IB reda Paraćin-Zaječar, broj 36, na stacionaži od km 68+700 do km 69+300, L=600m, do 22.12.2021. Prilikom izvođenja radova doći će do izmene režima saobraćaja svakog dana u vremenu od 07.30 h do 16.30 h.
Saobraćaj će se u pomenutom periodu odvijati jednom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje, regulisano privremenom saobraćajnom signalizacijom i semaforskom signalizacijom, uz moguće povremene prekide saobraćaja u trajanju od 15-20min.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar