Vladimir Veličković izabran za predsednika opštine Negotin

Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Negotin izabrani su zakonodavni i izvršni organi . Nakon izveštaja Izborne komisije opštine Negotin o sprovedenim izborima za izbor odbornika SO Negotin koji je prezentovala Jasna Lazić Radosavljević, predsednik IК , potvrđeni su mandati 45 odbornika lokalnog parlamenta, 38 odbornika liste „Aleksandar Vučić- Za našu decu-Ivica Dačić“, šest odbornika liste Кrsta Stanković Njanjulović- Narodna stranka i jednog odbornika Saveza 90/zelenih Srbije- Miloš Simić.
Za predsednika lokalnog parlamenta izabran je mr Milan Uruković, magistar nauka u oblasti zaštite na radu,koji je ovu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu, za zamenika predsednika, Dragiša Ivković, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije.
Ivan Veljković, master pravnik postavljen je za sekretara SO Negotin.
Većinom glasova prisutnih odbornika za predsednika Opštine Negotin izabran je Vladimir Veličković, diplomirani pedagog fizičke kulture, prvi sa liste „Aleksandar Vučić- Za našu decu- Ivica Dačić“ koji je ovu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu. Za zamenika predsednika Opštine izabran je Bogdan Gugić, diplomirani hemičar.Za članove Opštinskog veća izabrani su Miloje Banković, diplomirani ekonomista , Dragan Radosavljević, diplomirani inženjer poljoprivrede, Zoran Puslojić, lekar specijalista interne medicine i gastroenterologije i hepatologije, Dalibor Mašić, sportski radnik, Tatjana Panić, ekonomista, Ljutica Jovanović, diplomirani ekonomista, i Miloš Gagić, diplomirani inženjer industrijske informatike, objavljeno je na sajtu opštine Negotin.

Šta mislite o ovome?

Ostavite komentar